Våra lokaler

Vi har kurser och öppna danser på Årstagården och våra avslutningsfester på Nyby servicehus.

Årstagården

 

Nyby servicehem