Kursavgifter

800,- för onsdagar (15x)

+ 50,- medlemsavgift per termin.

Dropin-avgift  70,- betalas på plats

Kursavgiften betalas in till SHSD LINEDANCERS PlusGiro 46 46 49-3,

senast 3 veckor efter kursstart.