Hej från styrelsen

Hej från styrelsen

SHSD:s styrelse hade idag (sönd. 6 september 2015) ett extra sammanträde (extra långt också, nästan i 5 timmar) och jobbade med den nya hemsidan. Nanna lärde oss hur man uppdaterar och fyller den med nya uppgifter.
Den nya hemsidan är en så kallad databasdriven hemsida vilket gör den mer dynamisk och lättare att uppdatera. Det finns även en blogg som alla medlemmar är välkomna att skriva i. Dock behöver alla som vill kunna göra det registreras och ges egna inloggningsuppgifter.
De som vill registrera sig och sedan kunna skriva i bloggen ska maila till någon styrelsemedlem – se kontaktuppgifter på den nya hemsidan.